Profil naukowy

dr Joanna Pakuza

Wykształcenie

 • 2012-2017 – Uniwersytet Śląski – Wydział Teologiczny: Studia doktoranckie z historii Kościoła (2014 – licencjat kanoniczny);
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. J. Myszora pt. Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie ich wspomnień, Katowice 2017, WTL UŚ
 • 2007-2012 – Uniwersytet Śląski – Wydział Teologiczny: Studia jednolite magisterskie – specjalność teologia ogólna;
  Praca magisterska pisaną pod kierunkiem ks. prof. J. Szymika na seminarium z teologii dogmatycznej pt. Teologia Bogoczłowieczeństwa w dziele literackim Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego, Katowice 2012, WTL UŚ

 

Obszary zainteresowań naukowych

historia Kościoła, historia drugiej wojny światowej, pamięć i postpamięć, mistyka i duchowość krostarozjańska, myśl teologiczna J. Ratzingera / Benedykta XVI, teologia dogmatyczna, teologia sportu

 

 

Publikacje [stan z 03.2018]

 • Egzystencjalne, filozoficzne i teologiczne inspiracje teologii Bogoczłowieczeńtwa Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego (1821-1881), w: Człowieczeństwo Boga, red. A. Proniewski, A. Dębski, Białystok 2013, s. 175-192.
 • Implikacje teologii Bogoczłowieczeńtwa w wymiarze egzystencjalnym oraz myśli antropologicznej i społecznej Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego (1821-1881), „Studia Teologiczne” 31 (2013), s. 159-178.
 • Przyczynek do rozważań nad życiem religijnym polskich kobiet zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 1939-1945, „Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża” 32 (2014), s. 389-403 –> http://studiateologiczne.pl/do_pobrania/st32_2014/ST_2014_V_08.pdf
 • Ukryta z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3, 3). Siostra Urszula od św. Józefa Maria Furkałowska CSIC (1901-1943), „Studia teologiczne” 33 (2015), s. 131-148 –> http://www.studiateologiczne.pl/do_pobrania/st33_2015/08_ST2015_Pakuza.pdf
 • Życie religijne Polaków wysiedlonych do Związku Radzieckiego w latach 1939–1945 w świetle ich wspomnień. Studium historiograficzne, „Studia pastoralne” 11 (2015), s. 240-255
 • Sprawozdanie z dyskusji panelowej “Biskup Polowy WP abp Józef Gawlina – w 50. rocznicę śmierci” (Katowice, 6 listopada 2014 roku), w: Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. Jerzy Myszor, przy współudziale Damiana Bednarskiego, Katowice 2015, s. 215-218.
 • Sposoby sprawowania chrztu świętego wśród Polaków zesłanych do Związku Sowieckiego w latach 1939-1945, w: Polska civitas christiana? 1050. rocznica chrztu Polski, red. nauk. J. Myszor, Katowice 2017, s. 82-88
 • Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień, Katowice 2018